صفحه اصلي

 بانك اطلاعات دانشجويان نخبه

 مشخصات
  موضوع

  مصاحبه ها

 لینک های مرتبط
 
 
 
مشخصات فردی

نام :  آزاده

نام خانوادگی : شاهچراغی

رشته : استادیار و عضو هیأت علمی تمام وقت گروه معماری

 

 
موضوع

 

کتاب عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات برنده  چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل شد

بالاي صفحه

مصاحبه ها
 

 کتاب " پاردادایم های پردیس" تآلیف عضو هیأت علمی تمام وقت دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برنده  چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل شد.

 

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات دکتر آزاده شاهچراغی استادیار و عضو هیأت علمی تمام وقت گروه معماری در خصوص این کتاب گفت: بیش از پنجاه سال است که درباره "باغ ایرانی" تحقیقاتی منتشر می شود. این پژوهش ها با توجه به فقدان طبیعت در محیط شهرهای معاصر اهمیت بیشتری یافته است.کتاب " پارادایم های پردیس" با بازخوانی آنچه به عنوان "باغ" در ذهن ایرانی بوده، در جستجوی راهکاری برای بازآفرینی و حضور دیگربار آن در محیط زندگی، اما متناسب با پاردایم های معاصر است..

وی ادامه داد: با این هدف، باغ ایرانی در مقیاس معماری، منظر، شهر، هنرهای تاریخی؛ فرش، هنرهای صناعی، نگارگری، اشعارفارسی، موسیقی و در هنرهای معاصر؛ ادبیات، نقاشی، فیلم، هنرهای مفهومی و بالأخره در معماری معاصر ایران، بازشناسی و بررسی شده است.

دکتر شاهچراغی افزود: کتاب با دسته بندی جامع تحقیقات معاصر در سه پارادایم علمی، با شرح مفهوم بازآفرینی، پیشنهاداتی را برای انجام آن ارائه می کند. به این منظور بیش از 380  تصویر،نقشه و اسناد از باغ ایرانی تحلیل شده است.

بر اساس این گزارش در چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل، که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توسط خانه کتاب برگزار می شود.از مجموع آثار منتشر شده تعداد 4176  عنوان کتاب مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از داوری در مرحله اول 178  کتاب به مرحله دوم راه یافت و پس از ارزیابی دقیق و علمی مجدد کتاب ها، در مجموع36 عنوان کتاب "شایسته تقدیر" و  14 عنوان کتاب "برگزیده" شد . در گروه هنر و معماری ، کتاب "پارادایم های پردیس" تالیف دکتر آزاده شاهچراغی( استادیار واحد علوم و تحقیقات تهران) ، به طور مشترک با کتاب " مدیریت استراتژیک پروژه" تالیف دکتر محمود گلابچی ( چهره ماندگار 1389-استاد دانشگاه تهران)، برگزیده شد.همچنین کتاب "پارادایم های پردیس" کاندید جایزه کتاب سال  شد.

 

چهارشنبه 8 دی 1389 ساعت 8 صبح

بالاي صفحه

لینک های مرتبط
 

 

 

بالاي صفحه

 

E-Commiunication Center

Copyright ©2007I.A.U. Islamic Azad University. Science and Research Branch  Design : Mohammad Jahanseir  All rights reserved