صفحه اول

ارتباطات الكترونيكي

  ارتباطات الكترونيكي
  سايت

   بانك نرم افزاري كتب ومجلات الكترونيكي

   بانك پايان نامه هاي دانشجويان
  بانك اطلاعات دانشجويان نخبه
 
 
 
  

 

 ارتباطات الكترونيكي

 

بانك پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

 

باتوجه به اهميت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات در تربيت و آموزش دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري هر ساله تعداد زيادي پايان نامه در زمينه هاي مختلف دفاع مي شود.

واحد ارتباطات الكترونيكي با توجه به اين مسأله در نظر دارد بانك كاملي از پايان نامه هاي اين دانشجويان گردآوري و علاوه بر قرار دادن بر روي سايت ، پايان نامه ها ي برتر را نيز در رسانه هاي جمعي منعكس نمايد.

 

برای جستجوی پایان نامه های دانشجویان واحد علوم و تحقیقات می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

 

 

بالاي صفحه

 

 

E-Commiunication Center

Copyright ©2007I.A.U. Islamic Azad University. Science and Research Branch  Design : Mohammad Jahanseir  All rights reserved